2018-02-06, 13:15−14:15, Handledningstillfälle 1, (Writing Centre Johanneberg)
(Delas med EENX15-18-21, Livsuppehållande flöde)


2018-02-08 13:15 14:15 Fullbokat


2018-02-08 14:15 15:15 Fullbokat


2018-02-08 14:15 15:15 Fullbokat


2018-02-08, 15:30−16:30, Handledningstillfälle 1, (Writing Centre Johanneberg)2018-02-09 08:30 09:30 Fullbokat


2018-02-09 09:30 10:30 Fullbokat


2018-02-09 09:30 10:30 Fullbokat


2018-02-09 10:00 11:00 Fullbokat


2018-02-09, 10:30−11:30, Handledningstillfälle 1, (Seminar room 1)
(Delas med MVEX01-18-13, Expandergrafer)


2018-02-09 10:30 11:30 Fullbokat


2018-02-09 11:00 12:00 Fullbokat


2018-02-13, 08:30−09:30, Handledningstillfälle 1, (Writing Centre Johanneberg)2018-02-13, 09:30−10:30, Handledningstillfälle 1, (Writing Centre Johanneberg)2018-02-13, 11:30−12:30, Handledningstillfälle 1, (Writing Centre Johanneberg)2018-02-13 13:00 14:00 Fullbokat


2018-02-13 14:00 15:00 Fullbokat


2018-02-13, 14:00−15:00, Handledningstillfälle 1, (Seminar room 1)
(Delas med DATX02-18-10, Port Call Synchronization)


2018-02-13, 15:00−16:00, Handledningstillfälle 1, (Seminar room 1)
(Delas med DATX02-18-08, Matematikens domänspecifika språk)


2018-02-13 15:30 16:30 Fullbokat


2018-02-15 10:30 11:30 Fullbokat


2018-02-15, 11:30−12:30, Handledningstillfälle 1, (Språkytan)
(Delas med ACEX10-18-33, Varför kör du bil här? Potential för en minskad biltrafik.)


2018-02-15, 13:15−14:15, Handledningstillfälle 1, (Writing Centre Johanneberg)2018-02-15, 14:15−15:15, Handledningstillfälle 1, (Writing Centre Johanneberg)2018-02-15 14:15 15:15 Fullbokat


2018-02-15 15:15 16:15 Fullbokat


2018-02-15 15:15 16:15 Fullbokat


2018-02-16, 08:30−09:30, Handledningstillfälle 1, (Writing Centre Johanneberg)2018-02-16, 08:30−09:30, Handledningstillfälle 1, (Writing Centre Johanneberg)2018-02-16 09:00 10:00 Fullbokat


2018-02-16, 09:30−10:30, Handledningstillfälle 1, (Writing Centre Johanneberg)2018-02-16, 10:00−11:00, Handledningstillfälle 1, (Seminar room 1)
(Delas med MMSX20-18-21, Implementation of an engineering method for wind turbine aerodynamics)


2018-02-16, 10:30−11:30, Handledningstillfälle 1, (Writing Centre Johanneberg)2018-02-16 11:15 12:15 Fullbokat


2018-02-16, 11:30−12:30, Handledningstillfälle 1, (Writing Centre Johanneberg)2018-02-20, 08:30−09:30, Handledningstillfälle 1, (Writing Centre Johanneberg)
(Delas med DATX02-18-88, Träningsapp med fokus på användarupplevelse)


2018-02-20 08:30 09:30 Fullbokat


2018-02-20, 08:30−09:30, Handledningstillfälle 1, (Writing Centre Johanneberg)2018-02-20, 09:30−10:30, Handledningstillfälle 1, (Writing Centre Johanneberg)
(Delas med EENX15-18-41, Autonomous Twizy - Inductive charging)


2018-02-20, 09:30−10:30, Handledningstillfälle 1, (Seminar room 1)
(Delas med MVEX01-18-08, Algorithms for pure categorical optimization)


2018-02-20 10:30 11:30 Fullbokat


2018-02-20, 10:30−11:30, Handledningstillfälle 1, (Writing Centre Johanneberg)2018-02-20 13:15 14:15 Fullbokat


2018-02-20, 13:15−14:15, Handledningstillfälle 1, (Writing Centre Johanneberg)2018-02-20, 14:15−15:15, Handledningstillfälle 1, (Seminar room 1)
(Delas med IMSX15-18-27, Methods for technology assessment for sustainable manufacturing: a gap analysis between state-of-the-art literature and industry needs)


2018-02-20, 14:15−15:15, Handledningstillfälle 1, (Writing Centre Johanneberg)
(Delas med ACEX10-18-50, Brokonstruktion - förstudie och utveckling av förslag 1 av 4)


2018-02-20 15:00 16:00 Fullbokat


2018-02-20, 15:15−16:15, Handledningstillfälle 1, (Writing Centre Johanneberg)
(Delas med ACEX10-18-20, Att bygga utan pappersritningar)


2018-02-20 16:00 17:00 Fullbokat


2018-02-22 13:15 14:15 Fullbokat


2018-02-22 14:15 15:15 Fullbokat


2018-02-23, 08:30−09:30, Handledningstillfälle 1, (Writing Centre Johanneberg)2018-02-23, 08:30−09:30, Handledningstillfälle 1, (Seminar room 1)
(Delas med DATX02-18-30, Digitalt verktyg för inlärande av programmering inom matematikämnet för grundskoleelever)


2018-02-23 09:30 10:30 Fullbokat


2018-02-23, 09:30−10:30, Handledningstillfälle 1, (Writing Centre Johanneberg)2018-02-23, 10:30−11:30, Handledningstillfälle 1, (Seminar room 1)2018-02-23, 10:30−11:30, Handledningstillfälle 1, (Writing Centre Johanneberg)2018-02-23, 11:30−12:30, Handledningstillfälle 1, (Writing Centre Johanneberg)2018-02-27, 08:30−09:30, Handledningstillfälle 1, (Seminar room 1)2018-02-27, 08:30−09:30, Handledningstillfälle 1, (Writing Centre Johanneberg)2018-02-27, 09:30−10:30, Handledningstillfälle 1, (Seminar room 1)2018-02-27, 09:30−10:30, Handledningstillfälle 1, (Writing Centre Johanneberg)2018-02-27, 10:30−11:30, Handledningstillfälle 1, (Seminar room 1)2018-02-27, 10:30−11:30, Handledningstillfälle 1, (Writing Centre Johanneberg)2018-02-27, 13:15−14:15, Handledningstillfälle 1, (Seminar room 1)
(Delas med IMSX15-18-05, Produkt/prototyp för att träna samt mäta power i paddelrörelsen)


2018-02-27, 13:15−14:15, Handledningstillfälle 1, (Writing Centre Johanneberg)2018-02-27, 14:15−15:15, Handledningstillfälle 1, (Seminar room 1)2018-03-01, 13:15−14:15, Handledningstillfälle 1, (Writing Centre Johanneberg)2018-03-01, 13:15−14:15, Handledningstillfälle 1, (Seminar room 1)
(Delas med MCCX02-18-08, Upptäck Drönare med Hjälp av TV)


2018-03-01, 14:15−15:15, Handledningstillfälle 1, (Seminar room 1)2018-03-01, 14:15−15:15, Handledningstillfälle 1, (Writing Centre Johanneberg)2018-03-01, 15:30−16:30, Handledningstillfälle 1, (Writing Centre Johanneberg)2018-03-20 13:00 14:00 Fullbokat


2018-03-20 14:00 15:00 Fullbokat


2018-03-20 15:00 16:00 Fullbokat


2018-03-20 16:00 17:00 Fullbokat


2018-03-23 09:15 10:00 Fullbokat


2018-03-23, 10:15−11:00, Handledningstillfälle 2, (Seminar room 1)2018-03-23, 11:00−11:45, Handledningstillfälle 2, (Seminar room 1)2018-03-27, 09:15−10:00, Handledningstillfälle 2, (Seminar room 1)2018-03-27, 10:15−11:00, Handledningstillfälle 2, (Seminar room 1)2018-03-27, 11:00−11:45, Handledningstillfälle 2, (Seminar room 1)2018-03-27 15:15 16:00 Fullbokat


2018-03-27 16:00 16:45 Fullbokat


2018-04-05, 13:15−14:00, Handledningstillfälle 2, (Seminar room 1)2018-04-05, 14:00−14:45, Handledningstillfälle 2, (Seminar room 1)2018-04-06, 09:15−10:00, Handledningstillfälle 2, (Valvet)2018-04-06, 10:00−10:45, Handledningstillfälle 2, (Valvet)2018-04-06, 10:45−11:30, Handledningstillfälle 2, (Valvet)2018-04-06, 11:30−12:15, Handledningstillfälle 2, (Valvet)2018-04-10 08:30 09:15 Fullbokat


2018-04-10 08:30 09:15 Fullbokat


2018-04-10 09:15 10:00 Fullbokat


2018-04-10 09:15 10:00 Fullbokat


2018-04-10, 09:15−10:00, Handledningstillfälle 2, (Seminar room 1)2018-04-10, 10:15−11:00, Handledningstillfälle 2, (Valvet)2018-04-10, 10:15−11:00, Handledningstillfälle 2, (Seminar room 1)2018-04-10, 10:15−11:00, Handledningstillfälle 2, (Seminar room 1)2018-04-10, 11:00−11:45, Handledningstillfälle 2, (Valvet)2018-04-10, 11:00−11:45, Handledningstillfälle 2, (Seminar room 1)2018-04-10, 11:45−12:30, Handledningstillfälle 2, (Valvet)2018-04-10 13:00 14:00 Fullbokat


2018-04-10 13:15 14:00 Fullbokat


2018-04-10, 13:15−14:00, Handledningstillfälle 2, (Språkytan)2018-04-10 14:00 15:00 Fullbokat


2018-04-10, 14:00−14:45, Handledningstillfälle 2, (Språkytan)2018-04-10, 14:00−14:45, Handledningstillfälle 2, (Seminar room 1)2018-04-10 15:00 16:00 Fullbokat


2018-04-10, 15:15−16:00, Handledningstillfälle 2, (Seminar room 1)2018-04-10, 15:15−16:00, Handledningstillfälle 2, (Språkytan)2018-04-10, 16:00−16:45, Handledningstillfälle 2, (Språkytan)2018-04-12 09:00 10:00 Fullbokat


2018-04-12 10:00 11:00 Fullbokat


2018-04-12 11:00 12:00 Fullbokat


2018-04-12 13:15 14:00 Fullbokat


2018-04-12, 13:15−14:00, Handledningstillfälle 2, (Writing Centre Johanneberg)2018-04-12, 14:00−14:45, Handledningstillfälle 2, (Writing Centre Johanneberg)2018-04-12 14:00 14:45 Fullbokat


2018-04-12, 15:15−16:00, Handledningstillfälle 2, (Writing Centre Johanneberg)2018-04-13, 08:30−09:15, Handledningstillfälle 2, (Writing Centre Johanneberg)2018-04-13, 09:15−10:00, Handledningstillfälle 2, (Writing Centre Johanneberg)2018-04-13 10:15 11:00 Fullbokat


2018-04-13, 10:15−11:00, Handledningstillfälle 2, (Writing Centre Johanneberg)2018-04-13, 11:00−11:45, Handledningstillfälle 2, (Writing Centre Johanneberg)2018-04-13, 11:00−11:45, Handledningstillfälle 2, (Seminar room 1)2018-04-17, 08:30−09:15, Handledningstillfälle 2, (Writing Centre Johanneberg)2018-04-17, 09:15−10:00, Handledningstillfälle 2, (Writing Centre Johanneberg)2018-04-17, 10:15−11:00, Handledningstillfälle 2, (Writing Centre Johanneberg)2018-04-17, 13:15−14:00, Handledningstillfälle 2, (Writing Centre Johanneberg)2018-04-17, 14:00−14:45, Handledningstillfälle 2, (Writing Centre Johanneberg)2018-04-17, 15:15−16:00, Handledningstillfälle 2, (Writing Centre Johanneberg)2018-04-19 10:00 11:00 Fullbokat


2018-04-19 11:00 12:00 Fullbokat


2018-04-19, 13:15−14:00, Handledningstillfälle 2, (Seminar room 1)2018-04-19, 14:00−14:45, Handledningstillfälle 2, (Seminar room 1)2018-04-19, 15:15−16:00, Handledningstillfälle 2, (Seminar room 1)2018-04-20, 08:30−09:15, Handledningstillfälle 2, (Writing Centre Johanneberg)2018-04-20, 08:30−09:15, Handledningstillfälle 2, (Seminar room 1)2018-04-20, 09:15−10:00, Handledningstillfälle 2, (Writing Centre Johanneberg)2018-04-20, 09:15−10:00, Handledningstillfälle 2, (Seminar room 1)2018-04-20, 10:15−11:00, Handledningstillfälle 2, (Writing Centre Johanneberg)2018-04-20, 11:00−11:45, Handledningstillfälle 2, (Seminar room 1)2018-04-24 08:30 09:15 Fullbokat


2018-04-24, 08:30−09:15, Handledningstillfälle 2, (Writing Centre Johanneberg)2018-04-24, 09:15−10:00, Handledningstillfälle 2, (Writing Centre Johanneberg)2018-04-24, 09:15−10:00, Handledningstillfälle 2, (Seminar room 1)2018-04-24, 10:15−11:00, Handledningstillfälle 2, (Seminar room 1)2018-04-24, 10:15−11:00, Handledningstillfälle 2, (Writing Centre Johanneberg)2018-04-24, 11:00−11:45, Handledningstillfälle 2, (Seminar room 1)2018-04-24, 12:30−13:30, Handledningstillfälle 2, (Valvet)2018-04-24, 13:15−14:00, Handledningstillfälle 2, (Writing Centre Johanneberg)2018-04-24, 13:15−14:00, Handledningstillfälle 2, (Seminar room 1)2018-04-24, 13:15−14:00, Handledningstillfälle 2, (Seminar room 1)2018-04-24 13:30 14:30 Fullbokat


2018-04-24, 14:00−14:45, Handledningstillfälle 2, (Seminar room 1)2018-04-24, 14:00−14:45, Handledningstillfälle 2, (Writing Centre Johanneberg)2018-04-24, 14:00−14:45, Handledningstillfälle 2, (Seminar room 1)2018-04-24, 14:30−15:30, Handledningstillfälle 2, (Valvet)2018-04-24, 15:15−16:00, Handledningstillfälle 2, (Writing Centre Johanneberg)2018-04-24, 16:00−16:45, Handledningstillfälle 2, (Seminar room 1)2018-04-24, 16:00−16:45, Handledningstillfälle 2, (Seminar room 1)2018-04-26, 10:30−11:30, Handledningstillfälle 2, (Valvet)2018-04-26, 11:30−12:30, Handledningstillfälle 2, (Valvet)2018-04-26, 12:30−13:30, Handledningstillfälle 2, (Valvet)2018-04-26, 13:15−14:00, Handledningstillfälle 2, (Språkytan)2018-04-26, 13:15−14:00, Handledningstillfälle 2, (Seminar room 1)2018-04-26, 13:15−14:00, Handledningstillfälle 2, (Writing Centre Johanneberg)2018-04-26, 14:00−14:45, Handledningstillfälle 2, (Seminar room 1)2018-04-26, 14:00−14:45, Handledningstillfälle 2, (Writing Centre Johanneberg)2018-04-26, 14:00−15:00, Handledningstillfälle 2, (Seminar room 1)2018-04-26, 14:00−14:45, Handledningstillfälle 2, (Språkytan)2018-04-26, 15:00−15:45, Handledningstillfälle 2, (Valvet)2018-04-26, 15:15−16:00, Handledningstillfälle 2, (Seminar room 1)2018-04-26, 15:15−16:00, Handledningstillfälle 2, (Writing Centre Johanneberg)2018-04-26, 15:45−16:30, Handledningstillfälle 2, (Valvet)2018-04-27, 08:30−09:15, Handledningstillfälle 2, (Seminar room 1)2018-04-27, 08:30−09:15, Handledningstillfälle 2, (Writing Centre Johanneberg)2018-04-27, 09:15−10:00, Handledningstillfälle 2, (Writing Centre Johanneberg)2018-04-27, 10:00−10:45, Handledningstillfälle 2, (Språkytan)2018-04-27, 10:30−11:30, Handledningstillfälle 2, (Valvet)2018-04-27, 10:45−11:30, Handledningstillfälle 2, (Språkytan)2018-04-27, 11:00−11:45, Handledningstillfälle 2, (Writing Centre Johanneberg)2018-04-27, 11:00−11:45, Handledningstillfälle 2, (Seminar room 1)2018-04-27, 11:30−12:30, Handledningstillfälle 2, (Valvet)2018-04-27, 11:30−12:15, Handledningstillfälle 2, (Språkytan)2018-05-03, 10:00−11:00, Handledningstillfälle 2, (Valvet)2018-05-03 11:00 12:00 Fullbokat


2018-05-03, 12:00−13:00, Handledningstillfälle 2, (Valvet)